Linux: Kniha kouzel, vanilková příchuť 2.14 (15. července 2022)

Linux: Kniha kouzel

Praktická sbírka krátkých řešených příkladů pro začátečníky i pokročilé.
Známá také jako „konverzační slovník linuxštiny“.

„Linux: Kniha kouzel“ je česká sbírka velmi krátkých řešených příkladů z prostředí linuxového operačního systému, ve formě připomínající kon­ver­zační slovník cizího jazyka. Jejím cílem je shro­maž­ďo­vat a sdílet co nej­uži­teč­nější přehled možností, které nabízí uživatelům svobodný software v ope­rač­ních systémech založených na distribuci Debian a jádru Linux.

Toto je online ukázka obsahující pouze základní kapitoly. Měla by vám stačit k posouzení, zda by vám Linux: Kniha kouzel mohla být užitečná. Další kapitoly jsou dostupné ve formě zdrojového kódu, z něhož si můžete sestavit vlastní verzi.

Verze:
vanilková příchuť 2.14
Především pro:
Ubuntu 20.04 Focal Fossa
Datum sestavení:
15. července 2022
ostatní verze

Prémiové kapitoly
AWK
Bash / Vstup, výstup a přesměrování
Datum, čas a kalendář
Make
Manuálové stránky
Markdown
Perl: moduly a objekty
Proměnné prostředí a interpretu
Sed
Soubory a adresáře
Správa procesů
Terminál
Terminál / Emodži
Vim
Zpracování binárních souborů
Zpracování videa a zvuku

Tyto kapitoly můžete získat jako odměnu za překlad ze zdrojového kódu. Podrobnější informace na GitHubu.

Ostatní

Typografické konvence

sudo apt-get update
Texty obyčejným neproporcionálním písmem zkopírujte přesně tak, jak jsou.
jméno-souboru
Podtržené části doplňte.
[--vol []]
Nepovinné a doplňkové části zaklínadla jsou uzavřeny do vysokých šedých hranatých závorek, jasně odlišitelných od obyčejných hranatých závorek.
další-soubor
Části zaklínadla, které je možno uvést víckrát, jsou vyznačeny šedou trojtečkou.
@␣"
Ke zdůraznění místa, kam je nutno zapsat právě jednu obyčejnou mezeru, se v zaklínadlech používá symbol ␣.
příčíst/odečíst N dní
(alternativy)
Lomítko k oddělení variant nebo nápis „(alternativy)“ znamená, že každá řádka kódu v zaklínadle představuje jednu variantu.
Kliněte.
Instrukce, kde je potřeba něco vykonat spíš než něco napsat, jsou označeny šipkou.
@ "
Znakem » se značí, že do souboru musíte zapsat tabulátor (ne mezery).
Na konci každého neposledního řádku (pro odlišení od pouhého zalomení) je tento symbol.
?
Samostatný otazník značí, že řešení dané úlohy není dosud známo. Hojně se vyskytuje v rozpracovaných kapitolách.
[BY-SA]

Veškerý obsah této stránky (text, obrázky, zdrojový kód) je možno upravovat a šířit pod podmínkami licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Upozorňuji, že uvedená licence vyžaduje uvedení seznamu autorů, licence a zdroje a poskytnutí stejné či kompatibilní licence k provedeným změnám, jsou-li nějaké. Příslušné údaje jsou dostupné na stránce „Přehled autorů“. Šíření obsahu bez těchto údajů nebo šíření upravené verze bez poskytnutí adekvátní licence k provedeným úpravám je pravděpodobně porušení licenčních podmínek a může být postihováno. Poskytování zdrojového kódu při šíření není touto licencí vyžadováno.

Pro nové verze, další informace, aktuální zdrojový kód a možnost se zapojit do projektu „Linux: Kniha kouzel“ navštivte jeho repozitář na GitHubu.