Linux: Kniha kouzel, vanilková příchuť 1.17 (27. února 2022)
Veškerá moc příkazové řádky/příkazového řádku přehledně, pro začátečníky i pokročilé

10. Markdown

Řada 1.x vanilkové příchuti Linuxu: Knihy kouzel je od 1. října 2020 do 1. března 2023 ve stavu dlouhodobé pasivní údržby; nahlášené chyby budou opravovány, ale aktivní vývoj se již věnuje novější vývojové řadě určené pro novější verze operačního systému a programů. Pokud nejste vázáni na starší verze programů, doporučuji vyhledat novou verzi z aktivně vyvíjené vývojové řady.
syntaxe

1. Úvod

Markdown je jednoduchý a praktický značkovací jazyk pro pohodlné psaní i čtení textů s jednoduchým formátováním v editorech prostého textu. Je primárně určen k převodu do HTML, kde se na výsledek aplikují kaskádové styly.

Bohužel existuje řada ne zcela kompatibilních implementací Markdownu. Proto se tato kapitola zaměřuje především na původní (standardní) Markdown, který je základem pro všechny ostatní varianty, a poměrně značně rozšířenou variantu Markdown Extra.

Tato verze kapitoly nepokrývá GFM (GitHub Flavoured Markdown), nicméně všechna uvedená zaklínadla na GitHubu fungují.

2. Zaklínadla (Markdown)

2/1 Nadpisy

nadpis první/druhé/třetí/čtvrté/páté/šesté úrovně#1
# nadpis
## nadpis
### nadpis
#### nadpis
##### nadpis
###### nadpis

2/2 Základní formátování

dva odstavce#1
první odstavec
prázdná řádka
druhý odstavec
tučný text#2
**text**
ːkurzíva#3
*text*
vložený kód v rámci řádku (obecně/příklad)#4 (1)
`kód`
````PRIKLAD="*```*"````
víceřádkový kód#5
    první řádek
[    další řádka]

2/3 Odkazy a obrázky

hypertextový odkaz (normální/zjednodušený)#1 (2)
[text odkazu](adresa-odkazu[ "titulek"])
<adresa-odkazu>
předdefinovaný hypertextový odkaz (definice/použití)#2 (3)
[identifikátor]: [bílé znaky]adresa-odkazu[ "titulek"]
[text odkazu][identifikátor]
vložit obrázek (jako znak)#3
![alternativní text](adresa-odkazu[ "titulek"])
předdefinovaný obrázek (definice/použití)#4
[identifikátor]: [bílé znaky]adresa-obrázku[ "titulek"]
![alternativní text][identifikátor]

2/4 Seznamy a odsazení

odrážkovaný seznam#1
* položka seznamu
[* další položka seznamu]
prázdný řádek
automaticky číslovaný seznam#2
1. položka seznamu
[1. další položka seznamu]
prázdná řádka
výrazné odsazení odstavce zleva (první úroveň)#3
> začátek textu
[> pokračování]
výrazné odsazení odstavce zleva (druhá úroveň)#4
> > začátek textu
[> > pokračování]

3. Zaklínadla (Markdown Extra)

tabulka#1 (4)
| záhlaví 1 [| další záhlaví]
| zarovnání 1 [| další zarovnání]
[| buňka 1 [| další buňka]]
poznámka pod čarou (odkaz na poznámku/text poznámky)#2 (5)
[^id]
[^id]: text poznámky
seznam definic se dvěma definicemi (druhá má dva pojmy)#3
první pojem
: odstavec popisující první pojem
prázdný řádek
druhý pojem
třetí pojem
: odstavec popisující druhý a třetí pojem
víceřádkový kód#4 (6)
~~~[ .CSS-třída]
řádka kódu
~~~
nadpis s kotvou/odkaz na takový nadpis#5
nadpis [bílé znaky]{#id}
[text odkazu](#id[ "titulek"])
zkratky (<abbr>)(definice/použití)#6
*[zkratka]: vysvětlení
zkratka

3/1 Ostatní

komentář#1
<!-- obsah komentáře, i víc řádek -->
horizontální čára#2
***

4. Zaklínadla (nestandardní)

podtržení#1
<u>text</u>
přeškrtnutý text#2
~~text~~
kód se zvýrazněním syntaxe#3
```syntaxe
řádka kódu
```

5. Parametry příkazů

převod Markdownu na HTML5#1
pandoc -f gfm -t html5 -o výstupní-soubor vstupní-soubor

6. Instalace na Ubuntu

příkaz pandoc pro konverzi na HTML a jiné formáty#1
sudo apt-get install pandoc
editor (grafický)#2
sudo apt-get install retext

Existuje i modernější a propracovanější editor Remarkable (licence MIT) zaměřený především na Arch Linux, ale je možno ho nainstalovat i v Ubuntu.

7. Ukázka

# Ukázka Markdownu
## Nadpis druhé úrovně
Text prvního
odstavce obsahuje část **tučně**, část *kurzívou* a část <u>podtrženou</u> a také ``vložený kód se zpětným apostrofem (`)``.
Text druhého odstavce. [Odkaz s&nbsp;textem](http://www.slovnik-synonym.cz/), [s id][Slovník synonym], [znovu s id][Slovník synonym] a <http://www.slovnik-synonym.cz/>.
Obrázky: ![tento][ve výstavbě] a ![tento](../obrazky/ve-vystavbe.png).
[Slovník synonym]: http://www.slovnik-synonym.cz/
[ve výstavbě]: ../obrazky/ve-vystavbe.png
[^pozn-pod-carou]: S poznámkou pod čarou.
> Odstavec odsazený
na první úroveň[^pozn-pod-carou].
> > Odstavec odsazený
na druhou úroveň.
### Tabulka (Markdown Extra)
| Sloupec 1 | Sloupec 2 | Sloupec 3
| :--- | --- | ---:
| vlevo | na střed | vpravo

8. Tipy a zkušenosti

9. Další zdroje informací

Doporučuji prohledat online zdroje nebo prostě experimentovat. Velmi obsáhlým a formálně přesným zdrojem je „Specifikace GitHub Flavored Markdown“.

1 Ve vloženém kódu se neinterpretují žádné formátovací sekvence ani odzvláštnění (dokonce i zpětné lomítko si tam zachovává význam obyčejného znaku), proto je potřeba zvláštní přístup, pokud má vložený kód obsahovat zpětné apostrofy. K otevření a uzavření vloženého kódu můžete použít libovolný počet zpětných apostrofů, ale musí být stejný pro otevření i pro uzavření a vyšší než maximální počet zpětných apostrofů vyskytujících se ve formátovaném kódu vedle sebe.
2 Některé interprety markdownu automaticky převádějí úplné URL adresy na hypertextové odkazy bez zjevné možnosti odzvláštnění.
3 Definice se uvádí pro každý identifikátor pouze jednou a může být kdekoliv v dokumentu (ale na samostatné řádce). Definovaný identifikátor může být použit na více místech, a to i s různými texty odkazů. Identifikátor může začínat číslem a obsahovat mezery a není citlivý na velikost písmen!
4 Zarovnání je „:---“ vlevo, „---“ na střed nebo „---:“ vpravo. Řádek se záhlavím a řádka se zarovnáními jsou povinné, ostatní řádky tabulky jsou nepovinné. Buňky tabulky mohou obsahovat formátování.
5 Omezení: Na jednu poznámku pod čarou lze odkazovat tímto způsobem pouze jednou!
6 Pro tuto syntaxi můžete použít i více než tři znaky ~, ale jejich počet v zahajující a ukončující řádce se musí shodovat.
Plánování úlohDatum, čas a kalendářSoubory a adresáře