Linux: Kniha kouzel, vanilková příchuť 1.17 (27. února 2022)

Linux: Kniha kouzel

Praktická sbírka krátkých řešených příkladů pro začátečníky i pokročilé.
Známá také jako „konverzační slovník linuxštiny“.

„Linux: Kniha kouzel“ je sbírka velmi krátkých řešených příkladů pro operační systém Linux. Cílem projektu je sdílení znalostí mezi pokročilými a začínajícími uživateli Linuxu tak, že projekt umožňuje pokročilým uživatelům sepisovat, přehledně organizovat a sdílet svoje nejčastěji používaná zaklínadla („snippets“) a začátečníkům umožňuje je (pokročilé) přitom sledovat a odnést si z toho v rámci svých (začátečníků) schopností co nejvíc.

Verze:
vanilková příchuť 1.17
Především pro:
Ubuntu 18.04 Bionic Beaver
Datum sestavení:
27. února 2022
ostatní verze

Dodatky
24 Licence
Ostatní

Typografické konvence

sudo apt-get update
Texty obyčejným neproporcionálním písmem zkopírujte přesně tak, jak jsou.
jméno-souboru
Podtržené části doplňte.
Na konci každého neposledního řádku (pro odlišení od pouhého zalomení) je tento symbol.
[--vol []]
Nepovinné a doplňkové části zaklínadla jsou uzavřeny do vysokých šedých hranatých závorek, jasně odlišitelných od obyčejných hranatých závorek.
další-soubor...
Části zaklínadla, které je možno uvést víckrát, jsou vyznačeny šedou trojtečkou.
@␣"
Ke zdůraznění místa, kam je nutno zapsat právě jednu obyčejnou mezeru, se v zaklínadlech používá symbol ␣.
@ "
Znakem » se značí, že do souboru musíte zapsat tabulátor (ne mezery).
Klikněte.
Je-li nutno místo napsání něčeho něco vykonat, je to vyznačeno takto.
?
Samostatný otazník značí, že řešení dané úlohy není dosud známo. Hojně se vyskytuje v rozpracovaných kapitolách.