Pátý rod

genderově neutrální vyjadřování pro jazyk český

Váženyje čtenářixe,

Potřebujete mluvit o sobě či dalších lidech a žádný mluvnický rod češtiny se vám nehodí? Vyhýbáte se kvůli tomu minulému času, názvům osob a dalším rodově rozlišeným tvarům? Nyní již nemusíte. Řešením pro tyto situace je pátý rod.

Pátý rod je samostatná nadstavba (extension, plug-in) českého jazyka, jejímž cílem je umožnit mluvit a myslet o osobách genderově pružným či genderově neutrálním způsobem, mimo navyklé pohlavní/genderové významy rodu ženského a rodu mužského životného, ale současně s co největším zachováním krásy, bohatství a funkčnosti jazyka a jeho srozumitelnosti rodilým mluvčím.

Za tímto účelem nabízí především nové názvy osob, které v rozumných mezích odvrhují původní ženské i mužské sufixy a příponami zakončenými „-x“ (čteným jako „ks“) aktivně odmítají sdělení pohlavnosti/rodovosti/genderovosti osob slovními tvary, aniž by popíraly příslušnost či existenci takových kategorií a aniž by osoby redukovaly na úroveň zvířete či věci. Není-li pak v textu pohlaví/gender osob vyjádřen/o jinak, označení osob pátým rodem znamená požadavek na abstrahování od pohlaví/genderu a genderově nespecifické zacházení s osobami a genderově nespecifické uvažování o nich.

Projekt vede: Singularis <singularis@volny.cz> (Můj další projekt: Linux: Kniha kouzel.)

Stojím o zpětnou vazbu. Pište mi, prosím, svoje názory na pátý rod a zkušenosti s ním, pokud nějaké získáte.

Základní přehled pátého rodu

tvarpopispříklad
-ujednotné čísloOnu by se s vámi chtělu seznámit.
-emnožné čísloOne by se s vámi chtěle seznámit.
-au1. a 5. pádMladau studenxi, starau profesox by s vámi chtělu mluvit.
-eu2., 3., 4. a 6. pádBez chytreu studenxe se nic nedozvíme.
-xgenderově neutrální název osobyJsem začátečnix.
hy
jiho
jího
ho/jí/jiJeště jsem hy tu nikdy neviděla.
hy
jiho
jího
ho/jí/jiJeště jsem hy tu nikdy nevidělu.

jimu
jí/muAž hy uvidíte, dejte mí to.
xdo, nixdo, ...kdo, nikdo, ...
(před „d“ se „x“ vyslovuje „gz“)
Nixdo z přihlášených nedorazilu.